Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (2023)

Door Remco Hayes op vrijdag 10 mei, 2019 om 12:56

Het vierde seizoen van Lucifer is begonnen op Netflix. Eerder werd de serie juist gecanceld, maar deze werd later opgepakt als Netflix Original. Lucifer Season 4 is nu in zijn geheel te zien op Netflix. Lees hier alles wat je moet weten over de serie voordat je met het nieuwe seizoen begint.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (1)

8. Go to Hell, for Heaven's sake

Voordat je Lucifer Season 4 gaat kijken moet je natuurlijk wel een aantal dingen weten van de afgelopen seizoenen. Lucifer vertelt het verhaal van de enige echte duivel die af is gereisd naar Los Angeles. Dit heeft hij gedaan omdat de hel ging vervelen. Eenmaal in Los Angeles runt Lucifer Morningstar een nachtclub, samen met zijn demonische hulpje Mazikeen. Waarschijnlijk heeft Lucifer het nummer ‘Go to Hell, for Heaven’s sake’ van Bring Me The Horizon verkeerd opgevat, aangezien hij juist vanuit de hel naar aarde is gekomen.

Alles stond er goed voor bij Lucifer, zijn nachtclub liep goed en hij had genoeg aandacht van de vrouwen. Dit alles veranderde toen er iemand overleed in zijn nachtclub. Hierdoor kwam Lucifer in aanraking met de LAPD, en met name detective Chloe Decker. Vanaf dit moment werd Lucifer een consultant voor de politie, aangezien Chloe Decker erachter kwam dat hij op de meest onconventionele manieren achter informatie kon komen en Lucifer maar al te graag met haar wil samenwerken.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (2)

7. True Colours

Net als in het gelijknamige nummer van Cindy Lauper zien we de de ‘True Colours’ van Lucifer soms doorschijnen. We kunnen natuurlijk niet verwachten dat de duivel met zijn rode demonische hoofd rond gaat lopen, aangezien dit voor meer sterfgevallen zal zorgen dan de gemiddelde plaag. Lucifer heeft daarom ook een andere verschijning aangenomen dan dat hij er normaal uitziet.

Alleen zien we soms zijn echte gezicht terug. Dit vooral als hij informatie probeert te winnen bij criminelen. De grootste en meest gevaarlijke gasten zullen janken als een klein kind als Lucifer zijn echte gezicht laat zien. Als dat dan ook niet helpt om informatie te krijgen heeft hij nog een truc achter de hand.

Door alleen maar te vragen ‘What is it you desire the most?’ komt Lucifer 9 van de 10 keer achter de ware intenties van de ondervraagde. In Lucifer Season 4 zullen we meer van deze ondervraagtechnieken gaan zien.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (3)

6. Hey Brother

In de eerste drie seizoenen van Lucifer wordt Mr. Morningstar maar niet met rust gelaten door de heilige krachten van boven. Een van zijn vele oudere broers gooit namelijk de gehele tijd roet in het eten. Amenadiel, één van de eerste engelen, wordt naar de aarde gestuurd om Lucifer mee terug naar de hel te nemen.

Natuurlijk is dit één van de laatste dingen waar Lucifer aan denkt, aangezien hij bij zijn aankomst op aarde zijn engelenvleugels van zijn rug heeft afgetrokken. Hij wilt helemaal niet wordt herinnerd aan zijn afkomst, laat staan terugkeren.

Gedurende de eerste drie seizoenen wisselt Amenadiel van bezorgde broer naar woeste engel en andersom. De relatie tussen de twee personen is zeer belangrijk voor de serie en zal ook verder worden belicht in Lucifer Season 4.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (4)

5. Demons

Na het luisteren van het nummer ‘Demons’ van Imagine Dragons ga je misschien denken dat demonen in jezelf schuilen. Nu is dit tot een zekere hoogte waar, maar in Lucifer schuilen deze voornamelijk in de nachtclub van de duivel en met name één demoon in het specifiek. Lucifer was namelijk niet de enige die een enkeltje had geboekt naar de aarde. Zijn metgezel en trouwe volgeling Mazikeen staat altijd voor hem klaar.

Je kunt Mazikeen beschouwen als een soort beschermdemoon voor Lucifer. Moet er iemand dood of gemarteld worden? Dan hoef je Mazikeen alleen maar aan te kijken of de duimenrekker en guillotine wordt al van de zolder gehaald. Mazikeen is in een verder stadium van de serie alleen niet meer gecharmeerd van de acties van Lucifer en daarom besluit zij ook om alleen op pad te gaan als bounty hunter. Dit zorgt voor veel spanning en sensatie in de serie. Mazikeen zal een belangrijke rol in Lucifer Season 4 gaan spelen, wat we ook in de nieuwe trailer kunnen zien.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (5)

4. I will try to fix you

Een zeer drukke therapeute in Los Angeles krijgt het nog een tandje zwaarder wanneer ze Lucifer als patiënt aanneemt. In het eerste seizoen van Lucifer wordt er meer liefde bedreven dan echt gepraat tijdens de bezoekjes, maar dit alles verandert wanneer Lucifer in seizoen 2 zijn echte gezicht laat zien aan Dr. Linda. Vanaf dit moment probeert Linda er achter te komen waar Lucifer allemaal mee zit en dan met name over zijn relatie met Chloe Decker.

Lucifer heeft namelijk een zwak voor deze dame en probeert haar constant in zijn bed te krijgen. Tot verbazing van Lucifer lukt dit alleen nooit, wat raar is aangezien niemand ooit de verleiding heeft kunnen weerstaan. Naast de bezoekjes van Lucifer aan Dr. Linda raken zij en Amenadiel ook nog eens in een relatie. Dit loopt alleen slecht af voor het paar.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (6)

3. Mama Said

In Lucifer Season 4 zullen we in ieder geval één personage niet gaan zien. De moeder van Lucifer en alle andere engelen en ook ex-vrouw van god speelde een grote rol in de eerste drie seizoenen van Lucifer. Zij nam op aarde de identiteit over van de reeds overleden Charlotte Richards om op zoek te gaan naar haar zoon Lucifer. Alleen was de duivel hier niet van gediend en daarom deden Lucifer en Amenadiel er ook alles aan om haar weer terug te sturen naar de hemel.

Uiteindelijk werd zij naar een eigen dimensie gestuurd, zodat zij daar opnieuw kon beginnen. Doordat Lucifer de sleutel naar deze dimensie achter haar aan gooide werd de poort naar zijn moeder voor eeuwig gesloten. Na het vertrek van de Goddess kwam de echte Charlotte Richards juist weer tot leven.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (7)

2. Detective Douche

Voordat je begint aan Lucifer Season 4 is het noodzakelijk dat je weet over Detective Douche. Gelukkig is dit niet de echte naam van de ex-man van Chloe Decker. Detective Dan Espinoza werkt nog altijd nauw samen met zijn ex-vrouw, wat zorgt voor veel spanning tussen Lucifer, Chloe en Dan. Lucifer probeert in de broek van Chloe te komen en Dan merkt dat dan ook vanaf dag één.

De twee mannen kunnen niet goed met elkaar opschieten, maar soms worden hun verschillen achterwege gelaten als het om de veiligheid van Chloe gaat. Met de duivel in buurt ligt gevaar al snel om de hoek, dus dat zal dan ook regelmatig gebeuren.

Lucifer Season 4 is uit - Alles wat je moet weten voordat je gaat kijken (8)

1. Forever Young

Eeuwige jeugd klinkt zo aantrekkelijk en toch is er één personage in Lucifer die hier maar al te graag vanaf wilt. In seizoen 3 wordt er dan ook een nieuw personage geïntroduceerd. Marcus Pierce lijkt op het eerste oog gewoon de nieuwe baas van Chloe en Dan, maar verderop in het derde seizoen komen we erachter dat dit niemand minder is dan Cain, 's werelds eerste moordenaar. In zijn zoektocht om van zijn onsterfelijkheid af te komen gaat Cain erg ver, wat zorgt voor veel spanning tussen hem en Lucifer.

In de ontknoping van seizoen 3 probeert Cain Lucifer te vermoorden, aangezien hij nooit van Lucifer af zal komen. Wat volgt is een groot gevecht tussen Cain, zijn manschappen en Lucifer. Uiteindelijk steekt Lucifer een dolk in de ribbenkast van Cain, waardoor hij eindelijk echt kan sterven. In dit process komt Chloe er alleen achter dat alles wat Lucifer tegen haar heeft gezegd waar is, aangezien hij eindelijk zijn duivelse gezicht aan haar toont. Met de kennis dat Chloe de gehele tijd daadwerkelijk met de duivel heeft gewerkt eindigt seizoen 3 van Lucifer.

Wat nu verder in Lucifer Season 4?

In de eerste trailer van Lucifer Season 4 zien we de meeste bovengenoemde personages terug. Chloe moet een manier vinden om te dealen met het feit dat Lucifer toch echt de duivel is. Ook zien we een geheel nieuw personage in de trailer. Eva, de eerste zonde zal het Lucifer moeilijk gaan maken.

Verder zien we meer van de duivelse kant van Lucifer. Waar hij eerst zijn uiterste best deed om zijn ware aard te verbergen zien we nu meer van zijn echte gezicht en weer verkregen vleugels. Lucifer Season 4 is nu op Netflix te zien.

Wil je je voorbereiden? Bestel dan nu seizoen 1 tot en met 3 voor 69.31 bij bol.com.

RecapDuivelSerieNetflixLuciferRemco Hayes

Loading...

FAQs

Wie is er overleden in de serie Lucifer? ›

En dan Chloe. Het werd al door vele Lucifans gevreesd: ze gaat inderdaad dood. Maar niet op een nare manier, zoals je misschien zou verwachten. In de laatste aflevering reizen we naar de toekomst en zien we dat Chloe sterft van ouderdom.

Waarom is Lucifer gecanceld? ›

De serie Lucifer komt voort uit de comics rond The Sandman van Neil Gaiman. We volgen in de serie het leven van de duivel die uit de hemel verbannen is en geen zin meer heeft in het leven in de hel. Daarom verhuist hij naar Los Angeles. De serie krijgt straks nog een zesde seizoen op Netflix en is dan voorbij.

Is de serie Lucifer afgelopen? ›

Lucifer werd in eerste instantie na 3 seizoenen gecanceld, waarna Netflix besloot om de serie te redden. Eigenlijk zou de serie in totaal 5 seizoenen krijgen op Netflix, maar de streamingdienst besloot toch nog groen licht te geven voor een zesde en tevens laatste seizoen.

Waarom geen seizoen 7 Lucifer? ›

Het antwoord op die vraag is duidelijk: 'nee'. Na zes seizoenen is er voor gekozen om de serie tot een einde te brengen. Dat is een weloverwogen beslissing geweest waar showrunners Joe Henderson en Ildy Modrovich al meermaals over spraken. Eerder dacht men er zelfs aan om de serie na vijf seizoenen te stoppen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 03/12/2023

Views: 6046

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.